Aktuality
Aktuality
10/03/08 Hrobové miesta - Nájomné zmluvy
03/27/09 Upozornenie - plasty
02/01/11 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
02/28/11 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, SIEA
04/28/11 Zverejňovanie zmlúv
01/02/12 Elektronický odpad - zber
05/16/12 Zber opotrebovaného kuchynského oleja
10/29/12 Miestna ľudová knižnica - otváracia doba
09/09/13 Predaj obecných pozemkov
10/16/13 Čo nepatrí do smetnej nádoby
10/21/13 Komunálny odpad - vývoz
12/31/14 Profil verejného obstarávateľa
04/08/15 Cena vody - zmena
07/27/15 Zákaz vývážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu
08/17/15 Polícia upozorňuje seniorov
11/10/15 Vývoz žúmp - objednávky
03/23/16 Ponuka rozbor odpadovej vody z ČOV
06/21/16 Kontajnery pri cintoríne
07/28/16 Polícia upozorňuje
12/14/16 Kaderníctvo - oznam
03/17/17 Prísny zákaz rozkopávok
05/22/17 Rozpis čistenia kostola rok 2017-2018
09/20/17 Prevod majetku zámer
11/06/17 Zneškodňovanie odpadových vôd - upozornenie
11/22/17 Zámer
05/04/18 "Infolist - Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná - Projekt".
06/06/18 Informácie z obce prostredníctvom E-mailu
07/18/18 Informácia k voľbám pre voliča
07/18/18 Informácia k voľbám 2018
08/01/18 Vyhlásenie regulačného stupňa č. 3 - nedostatok vody
08/09/18 Rozpis čistenia kostola 2018/2019
08/14/18 Vylosovanie súťaže TJ
08/28/18 E-mailová adresa na doručovanie
09/05/18 Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
09/05/18 Odvolanie vyhláseného regulačného stupňa
10/04/18 Katarínska veselica - pozvánka
10/15/18 Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta, poslanci
10/15/18 Oznam zatvorený obecný úrad
© 2018 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec