Aktuality
Aktuality
01/12/22 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
12/17/21 Prevod majetku zámer
12/16/21 Prianie k sviatkom Vianoc 2021
12/15/21 Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná 17.12.2021
11/23/21 Bevatron-Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby
11/19/21 Pozvánka na OZ 26.11.2021
11/11/21 Návrh rozpočtu Obce Veľká Hradná na roky 2022-2024
10/25/21 Pozvánka na OZ 29.10.2021
09/17/21 Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 24.9.2021
08/27/21 Veľká Hradná z neba- video
06/21/21 Pozvánka na zastupiteľstvo OZ
06/02/21 Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
06/02/21 Návrh Záverečného účtu Obce Veľká Hradná za rok 2020
05/07/21 Prianie ku Dňu matiek 9.5.
05/04/21 Očkovanie vakcínou Pfizer v Trenčianskom Jastrabí
05/03/21 Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná
04/16/21 Úradu verejného zdravotníctva SR- Vyhláška 175 účinná od 19.4.2021
04/14/21 Nájom obecných pozemkov-zámer
03/24/21 Materská škola Veľká Hradná- zápis do MŠ na rok 2021/2022
03/24/21 Základná škola Veľká Hradná- Zápis detí do 1 . ročníka
02/26/21 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020
02/15/21 Sčítanie obyvateľov od 15.2.2021
02/10/21 Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
02/05/21 Testovanie na prítomnosť Covid-19 na okolí
01/21/21 SODB 2021 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 21.1.2021
01/20/21 Celoplošné testovanie III (skríning) obec Veľká Hradná
01/04/21 SODB 2021 Sčítani obyvateľov, domov a bytov
12/09/20 Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná
11/20/20 Pozvánka na zastupiteľstvo OZ
11/19/20 Zber veľkoobjemového odpadu
11/05/20 Návrh rozpočtu Obce Veľká Hradná na roky 2021 - 2023
10/23/20 Covid 19- Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky od 23.10.2020
10/15/20 Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška od 15.10.2020
10/15/20 Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hrom. podujatia od 15.10.2020
10/03/20 Výsledky volieb 3.10.2020
10/01/20 Farnosť Dubodiel- Usmernenie od 1.10.2020
09/28/20 Voľby do orgánov samosprávy 3.10.2020 - oznam k voľbám
09/28/20 Informačný list - VOĽBY do orgánov samosprávy dňa 3.10.2020
09/18/20 Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná
09/07/20 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Veľká Hradná dňa 3.10.2020
08/27/20 Výberové konanie na miesto pedagogického asistenta - ZŠ s MŠ Veľká Hradná
08/20/20 RÚVZ Trenčín - Verejná vyhláška - COVID19 20.8.2020
08/19/20 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa
07/23/20 Podávanie kandidátnych listín na Voľby do orgánov samosprávy dňa 3.10.2020
07/15/20 Zasadnutie OZ
07/01/20 Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí 3. októbra 2020
07/01/20 Počet obyvateľov k voľbám do samosprávy 3. októbra 2020
06/10/20 Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020
06/08/20 Návrh Záverečného účtu Obce Veľká Hradná za rok 2019
05/22/20 Zasadnutie OZ
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec