Aktuality
Aktuality
03/27/09 Upozornenie - plasty
02/01/11 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
02/28/11 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, SIEA
04/28/11 Zverejňovanie zmlúv
01/02/12 Elektronický odpad - zber
05/16/12 Zber opotrebovaného kuchynského oleja
10/29/12 Miestna ľudová knižnica - otváracia doba
09/09/13 Predaj obecných pozemkov
10/16/13 Čo nepatrí do smetnej nádoby
10/21/13 Komunálny odpad - vývoz
12/31/14 Profil verejného obstarávateľa
04/08/15 Cena vody - zmena
07/27/15 Zákaz vývážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu
08/17/15 Polícia upozorňuje seniorov
11/10/15 Vývoz žúmp - objednávky
03/23/16 Ponuka rozbor odpadovej vody z ČOV
06/21/16 Kontajnery pri cintoríne
07/28/16 Polícia upozorňuje
12/14/16 Kaderníctvo - oznam
03/17/17 Prísny zákaz rozkopávok
05/22/17 Rozpis čistenia kostola rok 2017-2018
09/20/17 Prevod majetku zámer
11/06/17 Zneškodňovanie odpadových vôd - upozornenie
11/22/17 Zámer
05/04/18 "Infolist - Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná - Projekt".
05/23/18 Informačná povinnosť - ochrana osobných údajov
06/06/18 Informácie z obce prostredníctvom E-mailu
08/01/18 Vyhlásenie regulačného stupňa č. 3 - nedostatok vody
08/09/18 Rozpis čistenia kostola 2018/2019
09/05/18 Odvolanie vyhláseného regulačného stupňa
11/05/18 Kaštieľ Patrovec - obnova budovy a činnosti
11/07/18 Hrobové miesta - uzatváranie zmlúv
11/29/18 Povinnosť registrácie chovu ošípaných
01/28/19 Mikroregión Machnáč Inovec - info list kompostéry
02/21/19 Informácia pre voliča voľby do EU
03/17/19 Zasadnutie OZ V.Hradná
03/21/19 E-mail na doručovanie žiadosti o vydanie HP - Voľby EU
04/09/19 Súťaž o najkrajšiu záhradku
04/21/19 Zasadnutie OZ V. Hradná
04/24/19 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ
05/06/19 Návrh Záverečný účet Obce Veľká Hradná za rok 2018
05/07/19 Triedenie odpadu - kovy
05/19/19 Zasadnutie OZ V. Hradná
06/04/19 Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou V.Hradná
06/05/19 Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ
06/23/19 Zasadnutie OZ V.Hradná
09/16/19 Návrh plánu kontrolnej činnosti II.polrok
10/07/19 Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
10/20/19 Zasadnutie OZ V.Hradná
© 2019 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec